Sprogvidenskab III (Retorik og argumentation)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Sprogvidenskab III (Retorik og argumentation) giver grundlæggende indsigt i retoriske virkemidler, argumentation og fremførelse. Fokus lægges på den mundtlige formidling.

Læringsmål

Viden

  • om retorikkens grundbegreber
  • om grundbegreber inden for argumentationsteori, herunder argumenters struktur, argumenttyper, appelformer og argumentationens dynamik
  • om mundtlig formidling.

Færdigheder

  • i at anvende retoriske begreber i analyse af mundtlige og skriftlige tekster
  • i at analysere argumenters opbygning og gyldighed
  • i at holde retorisk sikre oplæg over for specifikke målgrupper.

Kompetencer

  • til at producere mundtlige og skriftlige tekster med afsæt i teoretisk og praktisk viden om retorik og argumentation
  • til at vurdere den overbevisende kraft i retoriske virkemidler og argumentation i forskellige typer mundtlige og skriftlige tekster
  • til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet retorik og argumentation.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogvidenskab III (Retorik og argumentation)
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinguistics III (Rhetorics and Argumentation)
ModulkodeBADANSK2409
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet