Sprogvidenskab II (Grammatik og stilistik)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Sprogvidenskab II (Gramatik og stilistik) omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

 • dansk grammatik og stilistik.

Læringsmål

Viden

 • om grammatisk teori og analysemetoder
 • om grundlæggende stilistisk teori og analysemetoder
 • om teorier der ligger bag de valgte analysemetoder.

Færdigheder

 • i grammatisk analyse og vurdering af skriftlige tekster med særlig vægt på forholdet mellem form, indhold og funktion
 • i karakterisere og analysere stilistiske aspekter af dansksprogede tekster
 • i sikkert at benytte dansk skriftsprogs normer.

Kompetencer

 • til at vurdere de grammatiske valg i egne og andres tekster
 • til at vurdere forskellige stilistiske valg
 • til selvstændigt at kunne forsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområderne dansk grammatik og stilistik
 • til at anvende de på kurset tilegnede færdigheder i analyser af forskellige tekster
 • til at vurdere forskellige stilistiske valg
 • til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområderne dansk grammatik og stilistik.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogvidenskab II (Grammatik og stilistik)
Prøveform
Mundtlig
Prøven har form af en bunden opgave, hvor den studerende på baggrund af et udleveret tekstmateriale skal besvare og diskutere spørgsmål inden for fagområderne dansk grammatik og stilistik.
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor.
Normeret prøvetid: 30 minutter inklusive votering.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinguistics II (Grammar and Stylistics)
ModulkodeBADANSK2408
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet