Litterær tekstanalyse (Litterære genrer) og litteraturhistorie (1800-1900) II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Litterær tekstanalyse (Litterære genrer) og litteraturhistorie (1800-1900) II omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

 • dansk litteraturhistorie fra 1800 til 1900
 • litterær tekstanalyse.

De i modulet opnåede kompetencer indgår endvidere i modulet Litteraturhistorie III.

Læringsmål

Viden

 • indsigt i analytiske grundbegreber, teorier og metoder inden for litterær tekstanalyse med særligt henblik på analyse af forskellige litterære genrer
 • indsigt i og overblik over dansk litteraturhistorie fra 1800 til 1900 i en nordisk og videre international sammenhæng
 • indsigt i et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske litterære tekster fra 1800 til 1900
 • kendskab til litteraturhistoriografiske problemstillinger.

Færdigheder

 • i at foretage en teoretisk og metodisk bevidst analyse og fortolkning af tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
 • i at karakterisere litterære perioder og strømninger.

Kompetencer

 • til at redegøre for litteraturanalytiske og litteraturhistoriske problemstillinger med særligt henblik på læsning af forskellige litterære genrer
 • til at analysere forhold mellem tekster og deres kulturelle forankring
 • til at identificere og formidle en litteraturanalytisk og litteraturhistorisk problemstilling i en veldisponeret og velargumenteret form
 • til at fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområderne litterær tekstanalyse og litteraturhistorie.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse (Litterære genrer) og litteraturhistorie (1800-1900) II
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages skriftlig hjemmeopgave. Hjemmeopgaven må være på mindst 5 og højst 6 sider.
Opgaven bedømmes af censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulet udbydes for sidefagsstuderende.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis (Literary Genres) and Literary History (1800-1900) II
ModulkodeBADANSK2406S
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet