Medievidenskabeligt projekt (Medieanalyse i historisk kontekst)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Medievidenskabeligt projekt (Medieanalyse i historisk kontekst) omfatter kursusundervisning samt et projektbaseret studie inden for et udvalgt emne inden for fagområdet:

 • medievidenskab.

Læringsmål

Viden

 • indsigt i centrale og emnerelevante medievidenskabelige teorier og metoder
 • om den nyere mediehistorie og mediernes sammenhæng med en historisk kontekst samt de digitale mediers historie
 • om særlig empirisk og historisk indsigt i et selvvalgt dansk/nordisk emne inden for fagområdet medievidenskab.

Færdigheder

 • i at udvælge, anvende og evaluere medievidenskabelige teorier og metoder ift. et afgrænset emne
 • i at analysere og diskutere medietekster i en relevant medie- og kulturhistorisk sammenhæng
 • i at analysere og syntetisere konkrete medievidenskabelige problemstillinger
 • i at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde.

Kompetencer

 • til medievidenskabelig emneafgrænsning, analyse og fortolkning
 • til at kunne vurdere relevansen af en medieteksts empiriske og mediehistoriske kontekst
 • til at udvikle, begrunde og præcisere et projektemnes fokusområde
 • til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et projektforløb.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskabeligt projekt (Medieanalyse i historisk kontekst)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Kombineret skriftlig og mundtlig gruppeprøve.
Prøven tager udgangspunkt i et af én eller flere studerende udarbejdet projekt på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Normeret prøvetid:
20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt 1½ time. 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Media Studies (Media Analysis in a Historical Context)
ModulkodeBADANSK2405
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet