Sprogvidenskab I (Sproglige grundbegreber og sproghistorie)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Sprogvidenskab I (Sproglige grundbegreber og sproghistorie) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • sproglige grundbegreber og sproghistorie.

Læringsmål

Viden

  • om grundbegreber i dansk sprogvidenskab
  • om dansk sproghistorie med henblik på forståelsen af det moderne danske sprogs udviklingsmæssige baggrund og variation
  • om forskelle mellem synkrone og diakrone sprogstudier.

Færdigheder

  • i at anvende sprogvidenskabelige grundbegreber i analyser af dansk sprog
  • i at redegøre for udviklingen af det danske sprog
  • i at redegøre for nudansk retskrivning i et historisk perspektiv.

Kompetencer

  • til at vurdere nudanske sprogbegreber i et historisk perspektiv
  • til at vurdere forholdet mellem synkrone sprogbegreber og diakron udvikling
  • til at fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet sproglige grundbegreber og sproghistorie.

Undervisningsform

Se studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogvidenskab I (Sproglige grundbegreber og sproghistorie)
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgrænsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinguistics I (Basic Linguistic Concepts and Language History)
ModulkodeBADANSK2404
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet