Medievidenskab I (Medietekstanalyse)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Medievidenskab I (Medietekstanalyse) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • medievidenskab.

Læringsmål

Viden

  • kendskab til grundlæggende teorier og metoder inden for medietekstanalyse
  • kendskab til vigtige medietyper inden for en nutidig, digitaliseret dansk/nordisk mediekultur.

Færdigheder

  • i på et grundlæggende teoretisk og metodisk niveau at analysere medietekster
  • i at identificere og vurdere en medieteksts sociale, kulturelle og digitale kontekst.

Kompetencer

  • grundlæggende kompetence til at placere en medietekst inden for en relevant mediekultur
  • til fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet medievidenskab.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskab I (Medietekstanalyse)
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgrænsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Analysis I (Media Text Analysis)
ModulkodeBADANSK2403
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet