Litterær tekstanalyse (Tekstanalytiske grundbegreber) og litteraturhistorie (Frem til 1800) I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Litterær tekstanalyse (Tekstanalytiske grundbegreber) og litteraturhistorie (Frem til 1800) I omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

 • litterær tekstanalyse
 • dansk litteraturhistorie frem til 1800.

Læringsmål

Viden

 • kendskab til grundbegreber og metoder inden for litterær tekstanalyse
 • kendskab til og overblik over dansk litteraturhistorie frem til 1800 i en nordisk og videre international sammenhæng
 • kendskab til et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske litterære tekster fra oldtiden og frem til 1800.

Færdigheder

 • grundlæggende evne til at beskrive og analysere tekster med afsæt i tekstanalytiske grundbegreber og metoder fra forskellige tider
 • grundlæggende evne til at karakterisere og analysere tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
 • grundlæggende evne til at identificere litterære perioder og strømninger.

Kompetencer

 • til at analysere litterære tekster med afsæt i analytiske grundbegreber og metoder og placere dem i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
 • til at redegøre for litteraturhistoriske problemstillinger i en veldisponeret og velargumenteret form
 • til at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet litterær tekstanalyse og litteraturhistorie.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse (Tekstanalytiske grundbegreber) og litteraturhistorie (Frem til 1800) I
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis (Basic Text-analytical Concepts) and Literary History (Until 1800) I
ModulkodeBADANSK2402
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet