Tekstanalytisk projekt (med problembaseret læring)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Tekstanalytisk projekt (med problembaseret læring) omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

 • litterær tekstanalyse I (Tekstanalytiske grundbegreber)
 • sprogvidenskab I (Sproglige grundbegreber og sproghistorie)
 • medievidenskab I (Medietekstanalyse)
 • problembaseret læring.

Modulet indeholder et projektbaseret studie i et udvalgt emne inden for et af danskfagets tre genstandsområder litteratur, sprog og medier.

Læringsmål

Viden

 • kendskab til dansk litteratur og/eller dansk sprog og/eller danske medier
 • kendskab til og beherskelse af analytiske og stilistiske grundbegreber samt metoder til analyse af sprog, litteratur og medier
 • kendskab til centrale litteratur-, medie- og sprogvidenskabelige metoder
 • kendskab til digital informationssøgning inden for det litteratur-, medie- og sprogvidenskabelige felt 
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie
 • grundlæggende viden om problembaseret læring.

Færdigheder

 • i at identificere, analysere og formulere et autentisk problem inden for det danskfaglige område og at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem samt at indsamle og anvende relevant materiale i forhold hertil
 • i at analysere et bredt spektrum af såvel fiktive som ikke-fiktive genrer med henblik på form og indhold
 • i at anvende udvalgte litteratur-, medie- og sprogvidenskabelige metoder.

Kompetencer

 • til at udføre problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning
 • til at planlægge, udføre og reflektere over et problembaseret projektforløb
 • til at indgå i et fagligt samarbejde om at løse et valgt problem
 • til at fomidle et tekstanalytisk arbejde i skriftlig og mundtlig form
 • til at identificere og anvende relevante digitale ressourcer til litteratursøgning og til at vurdere anvendeligheden af resultaterne
 • til at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet tekstanalyse.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekstanalytisk projekt (med problembaseret læring)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig gruppeprøve.
Prøven tager udgangspunkt i et af én eller flere studerende udarbejdet projekt på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Normeret prøvetid:
20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt 1½ time. 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Text Analysis (with Problem-Based Learning)
ModulkodeBADANSK2401
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet