Sprog og medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Sprog og medier omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

  • sprog- og medievidenskab.

 

Læringsmål

Viden

  • kendskab til tværdisciplinære sprog- og medievidenskabelige teorier og metoder
  • indsigt i mediernes historiske indflydelse på sproglig udvikling.

Færdigheder

  • evner til at analysere medieret sprogbrug, herunder mediernes indflydelse på sproglige udtryksformer
  • færdigheder i at kombinere teorier og metoder fra medie- og sprogvidenskab.

Kompetencer

  • kompetencer til at forstå sammenhænge mellem sproglige og medierede udtryksformer 
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet sprog og medier.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprog og medier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage and Media
ModulkodeBADANSK2226
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet