Verdenslitteratur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Verdenslitteratur omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • verdenslitteratur.

Læringsmål

Viden

  • kendskab til et udvalg af kanoniserede værker i verdenslitteraturen eller et udvalg af nyere litteratur, der har fået internationalt gennemslag.

Færdigheder

  • færdigheder i at forstå og analysere verdenslitterære værker i såvel deres nationale, historiske kontekst som i et bredere globalt perspektiv.

Kompetencer

  • kompetencer til at forstå et bredt spektrum af praktiske, teoretiske og historiske tilgange inden for det verdenslitterære fagområde
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for det fagområdet verdenslitteratur.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdenslitteratur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWorld Literature
ModulkodeBADANSK2222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet