Dansk sproghistorie

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Dansk sproghistorie omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • dansk sproghistorie.

Læringsmål

Viden

  • indsigt i dansk sproghistorie med henblik på forståelsen af det moderne danske sprogs udviklingsmæssige baggrund og variation samt dets slægtskab med andre sprog.

 

Færdigheder

  • færdigheder i at gennemføre argumenterende og ræsonnerende, historisk orienterede analyser af et dansksprogligt materiale, herunder dets variationsmæssige sammenhæng
  • færdigheder i at vurdere et dansksprogligt materiales historiske sammenhæng.

Kompetencer

  • kompetencer til at sætte problemstillinger vedr. sproglige normer ind i en historisk sammenhæng og foretage relative dateringer af udvalgte, sproglige fænomener
  • udvidet sproglig forståelse for og beherskelse af de nordiske søskendesprog
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet dansk sproghistorie.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDansk sproghistorie
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDanish Language History
ModulkodeBADANSK2221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet