Film- og tv-videnskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Film- og tv-videnskab omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

 • film- og tv-videnskab.
   

Læringsmål

Viden

 • indsigt i film- og tv-videnskabelige teorier og metoder
 • kendskab til de vigtigste stilistiske og narrative virkemidler samt film- og tv-historiske og/eller -kulturelle udviklingstendenser
 • kendskab til film- og tv-kultur i en digital tidsalder .
   

Færdigheder

 • evne til at anvende film- og tv-videnskabelige teorier og metoder til at analysere stilistiske og narrative virkemidler
 • evne til at skelne mellem og redegøre for centrale film- og tv-historiske og/eller -kulturelle udviklingstendenser.

Kompetencer

 • kompetencer til at forstå et bredt spektrum af teorier og metoder inden for det film- og tv-analytiske fagområde
 • kompetence til at videreformidle film- og tv-kultur i en digital tidsalder 
 • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for det film- og tv-analytiske område.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilm- og tv-videnskab
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm and TV Studies
ModulkodeBADANSK2219
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet