Litteraturvidenskabeligt projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litteraturvidenskabeligt projekt omfatter kursusundervisning samt et projektbaseret studie inden for et udvalgt emne inden for fagområdet:

  • litteraturvidenskab

Læringsmål

Viden

  • overblik over og indsigt i litteraturvidenskabelige teorier og metoder inden for et udvalgt emneområde i en national og international sammenhæng
  • overblik over og indsigt i et selvvalgt litteraturvidenskabeligt analytisk, historisk og/eller teoretisk emne.

Færdigheder

  • færdigheder i selvstændigt og reflekteret at beherske litteraturvidenskabelige teorier og metoder
  • færdigheder i under selvstændig anvendelse af teorier og metoder at belyse et litteraturvidenskabeligt emne i en relevant kontekst
  • færdigheder i sikker anvendelse af principper for problembaseret læring og projektarbejde.

Kompetencer

  • kompetencer til at identificere, afgrænse og analysere et autentisk litteraturvidenskabeligt problem på eksemplarisk vis
  • kompetencer til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde
  • kompetencer til skriftligt og mundtligt at formidle en metodisk bevidst belysning af et litteraturvidenskabeligt emne i en velfungerende form
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet litteraturvidenskab.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturvidenskabeligt projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve i: Litteraturvidenskabeligt projekt (Project in Literary Studies). Prøven tager udgangspunkt i et af én eller flere studerende udarbejdet projekt på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Projektet betragtes som gruppens fælles ansvar.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt 1 ½ time. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Literary Studies
ModulkodeBADANSK2214
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet