Medievidenskab III (Medieplatforme og serialitet)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Medievidenskab III (Medieplatforme og serialitet) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

 • medievidenskab.

Læringsmål

Viden

 • videregående kendskab til medievidenskabelige teorier og metoder om digitale medieplatforme og serialitet
 • indsigt i medieplatformens og serialiseringens betydning samt en historisk forståelse for en serialiseret mediekultur
 • viden om medieplatformens og serialitetens betydning for medieproduktion-, -distribution og -reception.

Færdigheder

 • evne til videregående medietekstanalyse med særligt fokus på betydningen af serialitet og digitale medieplatforme
 • evne til at identificere nyere mediers og medieplatformes tvær- og transmedielle og/eller serialiserede karakter
 • evne til at forklare medieplatformens og serialitetens konsekvenser for afsender- og modtagerforhold
 • færdigheder til kritisk at reflektere over egen formidling via en digital platform.

Kompetencer

 • kompetencer til at vurdere en digital medieplatforms betydning for kommunikation og formidling
 • kompetencer til analysere seriel kommunikation på tværs af forskellige medieplatforme
 • kompetencer til identificere og at tage kritisk stilling til serialiseret medieindhold
 • kompetence til selvstændigt at tilrettelægge en videoproduktion til en digital platform.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskab III (Medieplatforme og serialitet)
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig og praktisk prøve i: Medievidenskab III (Medieplatforme og serialitet) (Media Studies III: Media Platforms and Seriality).

Prøven har form af en individuel, skriftlig og praktisk hjemmeopgave. Hjemmeopgavens skriftlige del skal være på højst 8 sider, mens videoproduktionen skal være på mindst 6 og højst 10 minutter.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Studies III: Media Platforms and Seriality
ModulkodeBADANSK2211
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet