Almen sprogbeskrivelse II (Teori, metode og analyse)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Almen sprogbeskrivelse II (Teori, metode og analyse) omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

 • dansk fonetik og talesprog
 • dansk grammatik.

Læringsmål

Viden

 • viden om grammatiske analysemetoder
 • viden om fonetiske og talesproglige analysemetoder
 • viden om det danske sprogs historie og variation, om dansk tale- og skriftsprogs normer og om disse normers sproglige og samfundsmæssige funderinger
 • viden om forholdet mellem pragmatik, semantik og grammatik
 • indgående viden om de teorier der ligger bag de valgte analysemetoder.

Færdigheder

 • færdigheder i kontekstualiseret grammatisk analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af mundtlige og skriftlige tekster med særlig vægt på forholdet mellem form, indhold og funktion
 • færdigheder i kontekstualiseret fonetisk og talesproglig analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af mundtlige og skriftlige tekster med særlig vægt på forholdet mellem form, indhold og funktion
 • beherskelse af dansk tale- og skriftsprogs normer.

Kompetencer

 • kompetencer til at anvende de på kurset tilegnede færdigheder i analyser af forskelligartede  mundtlige og skriftlige sproglige tekster
 • kompetencer til at iagttage, analysere og tilrettelægge egen udvikling af formulerings- og fremstillingsformer
 • kompetencer til at bedømme forskellige former for sprogbrug i forhold til udbredte sprognormer
 • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområderne dansk fonetik og talesprog samt dansk grammatik.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAlmen sprogbeskrivelse II (Teori, metode og analyse)
Prøveform
Mundtlig
En intern mundtlig prøve i: Almen sprogbeskrivelse II (Teori, metode og analyse) (General Language Description II: Theory, Method and Analysis).

Prøven har form af en bunden opgave, hvor den studerende på baggrund af et udleveret tekstmateriale skal besvare og diskutere spørgsmål inden for fagområderne dansk fonetik og talesprog samt dansk grammatik.

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor.

Normeret prøvetid: 30 minutter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Language Description II: Theory, Method and Analysis
ModulkodeBADANSK2208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet