Medievidenskab I (Medietekstanalyse)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Medievidenskab I (Medietekstanalyse) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • medievidenskab.

Læringsmål

Viden

  • kendskab til grundlæggende teorier og metoder inden for medietekstanalyse
  • kendskab til vigtige medietyper inden for en nutidig, digitaliseret dansk/nordisk mediekultur.

Færdigheder

  • evne til på et grundlæggende teoretisk og metodisk niveau at analysere medietekster
  • evne til at identificere og vurdere en medieteksts sociale, kulturelle og digitale kontekst.

Kompetencer

  • grundlæggende kompetence til at placere en medietekst inden for en relevant mediekultur
  • kompetencer til at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet medievidenskab.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskab I (Medietekstanalyse)
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
En intern prøve i: Medievidenskab I (Medietekstanalyse) (Media Analysis I: Media Text Analysis). Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 7 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Analysis I (Media Text Analysis)
ModulkodeBADANSK2203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet