Litteratur mellem medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litteratur mellem medier omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • litteratur mellem medier.
     

 

Læringsmål

Viden

  • kendskab til samspillet mellem litteratur og medier i et historisk og teoretisk perspektiv 
  • viden om tværæstetiske og intermediale litterære former
  • forståelse for grundlæggende teorier vedrørende interartialitet og intermedialitet.

Færdigheder

  • færdigheder i at analysere litteratur mellem medier ud fra en historisk og teoretisk synsvinkel
  • færdigheder i at gøre rede for centrale tværæstetiske og intermediale teorier.

Kompetencer

  • kompetencer til at forstå samspillet mellem litteratur og medier
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet litteratur mellem medier.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur mellem medier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature between Media
ModulkodeBADANSK2024
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet