Sprogvidenskabeligt projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Sprogvidenskabeligt projekt omfatter kursusundervisning samt et projektbaseret studie inden for et udvalgt emne inden for fagområdet:

 • empirisk sprogbrugsteori, -metode og -analyse.

Læringsmål

Viden

 • viden om ontologiske og epistemologiske standpunkter i forskellige sprogvidenskabelige traditioner
 • viden om teorier, metoder og analytiske greb inden for forskellige sprogvidenskabelige discipliner
 • viden om (også multimodal) betydningsdannelse, dvs. viden om forholdet mellem mundtlige og skriftlige teksters (multimodale) form, indhold og funktion
 • særlig indsigt i et selvvalgt emne inden for empiriske sprogbrugsstudier på baggrund af et selvstændigt formuleret og velafgrænset projekt.

Færdigheder

 • færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre et større, empirisk sprogbrugsstudium inden for et selvvalgt forskningsområde
 • færdigheder i at indsamle, kvalificere og analysere empirisk materiale
 • færdigheder i at udvælge relevante teorier og metoder til empirisk sprogbrugsanalyse
 • færdigheder i at definere og analysere problemstillinger inden for sprogbrugsstudier.

Kompetencer

 • kompetencer til at formidle og forholde sig kritisk til opnået viden om sprog- og sprogbrugsteori, -metode og -analyse
 • kompetencer til kritisk refleksion i mødet med forskellige typer af sprog og sprogbrug
 • kompetencer til at kunne formidle i skriftligt og mundtligt dansk inden for forskellige sproglige genrer
 • problemorienterede kompetencer til at kunne identificere, analysere, formulere og behandle empiriske sprogvidenskabelige problemstillinger på eksemplarisk
 • Kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet sprogvidenskab.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogvidenskabeligt projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve i: Sprogvidenskabeligt projekt (Project in Linguistics).

Prøven tager udgangspunkt i et af én eller flere studerende udarbejdet projekt på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Projektet betragtes som gruppens fælles ansvar.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt 1 ½ time, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Linguistics
ModulkodeBADANSK20209
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet