Medievidenskabeligt projekt (Medieanalyse i historisk kontekst)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Medievidenskabeligt projekt (Medieanalyse i historisk kontekst) omfatter kursusundervisning samt et projektbaseret studie inden for et udvalgt emne inden for fagområdet:

 • medievidenskab.

Læringsmål

Viden

 • indsigt i centrale og emnerelevante medievidenskabelige teorier og metoder
 • viden om den nyere mediehistorie og mediernes sammenhæng med en historisk kontekst
 • særlig empirisk og historisk indsigt i et selvvalgt dansk/nordisk emne inden for fagområdet medievidenskab.

Færdigheder

 • evne til at udvælge, anvende og evaluere medievidenskabelige teorier og metoder ift. et afgrænset emne
 • evne til at analysere og diskutere medietekster i en relevant medie- og kulturhistorisk sammenhæng
 • evne til at analysere og syntetisere konkrete medievidenskabelige problemstillinger
 • evne til at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde.

Kompetencer

 • kompetencer i medievidenskabelig emneafgrænsning, analyse og fortolkning
 • kompetencer til at kunne vurdere relevansen af en medieteksts empiriske og mediehistoriske kontekst
 • kompetencer til at udvikle, begrunde og præcisere et projektemnes fokusområde
 • kompentencer til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et projektforløb.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskabeligt projekt (Medieanalyse i historisk kontekst)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig gruppeprøve i: Medievidenskabeligt projekt (Medieanalyse i historisk kontekst) (Project in Media Studies: Media Analysis in a Historical Context).

Prøven tager udgangspunkt i et af én eller flere studerende udarbejdet projekt på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Projektet betragtes som gruppens fælles ansvar.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt 1 ½ time. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Media Studies: Media Analysis in a Historical Context
ModulkodeBADANSK20205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet