Almen sprogbeskrivelse I (Grundlæggende begreber og analyse)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Almen sprogbeskrivelse I (Grundlæggende begreber og analyse) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • dansk grammatik og sprogbrugsanalyse.

Læringsmål

Viden

  • viden om grundlæggende grammatiske begreber
  • viden om forskellige tilgange inden for sprogbrugsanalyse, der bl.a. trækker på greb fra retorik, argumentationsanalyse og stilistik.

Færdigheder

  • grundlæggende færdigheder i at anvende grammatiske begreber i karakteristik og analyse af dansk sprogbrug
  • grundlæggende færdigheder i at anvende forskellige tilgange inden for sprogbrugsanalyse i karakteristik og analyse af dansk sprogbrug.

Kompetencer

  • kompetencer til at anvende de på kurset tilegnede færdigheder i grammatik og sprogbrugsanalyse inden for forskellige sproglige genrer
  • kompetencer til at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet dansk grammatik og sprogbrugsanalyse.

Undervisningsform

Se studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAlmen sprogbeskrivelse I (Grundlæggende begreber og analyse)
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
En intern prøve i: Almen sprogbeskrivelse I (Grundlæggende begreber og analyse) (General Language Description I).

Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 7 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Language Description I
ModulkodeBADANSK20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet