Tekstanalytisk projekt (med problembaseret læring)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Tekstanalytisk projekt (Med problembaseret læring) omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

 • litterær tekstanalyse I (Tekstanalytiske grundbegreber)
 • almen sprogbeskrivelse I (Grundlæggende begreber og analyse)
 • medievidenskab I (Medietekstanalyse)
 • problembaseret læring

Modulet indeholder et projektbaseret studie i et udvalgt emne inden for et af danskfagets tre genstandsområder litteratur, sprog og medier

 

Læringsmål

Viden

 • kendskab til dansk litteratur og/eller dansk sprog og/eller danske medier
 • kendskab til og beherskelse af analytiske og stilistiske grundbegreber samt metoder til analyse af sprog, litteratur og medier
 • kendskab til centrale litteratur-, medie- og sprogvidenskabelige metoder
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie
 • grundlæggende viden om problembaseret læring.

Færdigheder

 • færdigheder i at identificere, analysere og formulere et autentisk problem inden for det danskfaglige område og at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem samt at indsamle og anvende relevant materiale i forhold hertil
 • færdigheder i at analysere et bredt spektrum af såvel fiktive som ikke-fiktive genrer med henblik på form og indhold
 • færdigheder i at anvende udvalgte litteratur-, medie- og sprogvidenskabelige metoder.

Kompetencer

 • kompetencer til at udføre problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning
 • kompetencer til at planlægge, udføre og reflektere over et problembaseret projektforløb
 • kompetencer til at indgå i et fagligt samarbejde om at løse et valgt problem
 • kompetencer til at formidle et tekstanalytisk arbejde i skriftlig og mundtlig form
 • kompetencer til at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet tekstanalyse.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekstanalytisk projekt (med problembaseret læring)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern kombineret mundtlig og skriftlig gruppeprøve i: Tekstanalytisk projekt (med problembaseret læring) (Project in Text Analysis (W/Problem-Based Learning)). Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Projektetrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt 1 ½ time. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Text Analysis (with Problem-Based Learning)
ModulkodeBADANSK20201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet