Sociolingvistik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Sociolingvistik omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

sociolingvistik.

Læringsmål

Viden

  • grundlæggende indsigt i sociolingvistik
  • grundlæggende beherskelse af relevante teorier og metoder i relation til sociolingvistik.

Færdigheder

  • færdigheder i at foretage analyser af talt sprog og sproglig identitetsskabelse
  • færdigheder i at indsamle, kvalificere og analyser empirisk (talesprogligt) materiale.

Kompetencer

  • kompetencer til at anvende sociolingvistisk teori og metode på problemstillinger vedrørende udtale, identitet, sprogholdninger og i andre faglige kontekster
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet sociolingvistik.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociolingvistik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocio Linguistics
ModulkodeBADANSK2020
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet