Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et projektbaseret studie inden for mindst et af de emner, som er omfattet af det centrale fags moduler. Studiet støttes gennem et udbud af kurser inden for mindst to af danskstudiets fagområder.

Tilrettelæggelse:

Bachelorprojektet udarbejdes i tilknytning til et eller flere kurser/workshops i løbet af uddannelsens 5. semester inden for grundfagets fagområder. Emnet forelægges for Studienævnet for Dansk i form af en kort problemformulering.

Læringsmål

Viden

  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for mindst et af danskstudiets fagområder
  • omfattende viden om det valgte emnes kontekst
  • videnskabsteoretisk og metodisk indsigt i det danskfaglige område (fagets videnskabsteori).

Færdigheder

  • sikker og selvstændig færdighed i at identificere, afgrænse og analysere et autentisk danskfagligt problem
  • færdigheder i kritisk og selvstændigt at anvende relevante analysemetoder og teoretiske perspektiver i forhold til det valgte emne
  • færdigheder i at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde med høj grad af sikkerhed og selvstændighed.

Kompetencer

  • kompetencer til at arbejde selvstændigt, systematisk og kritisk med et emne, der er væsentligt for det danskfaglige område
  • kompetencer til at formidle faglige resultater i en velargumenteret, velformuleret, sprog­ligt passende og korrekt form
  • kompetencer til selvstændigt og professionelt at indgå i fagligt samarbejde
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for det danskfaglige område.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En ekstern kombineret mundtlig og skriftlig projektprøve i: Bachelorprojekt (Bachelor Project).

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et af én eller flere studerende udarbejdet projekt på højst 25 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Projektet betragtes som gruppens fælles ansvar.

Resumé: Der udarbejdes et resumé på et fremmedsprog. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt 1 ½ timer, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBADANSK2017
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet