Litteraturhistorie III (1900 til i dag)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litteraturhistorie III (1900 til i dag) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

 • dansk litteraturhistorie fra 1900 til i dag

Endvidere indgår opnåede kompetencer fra følgende to moduler:

 • Litterær tekstanalyse (Tekstanalytiske grundbegreber)  og Litteraturhistorie (Frem til 1800) I
 • Litterær tekstanalyse (Litterære genrer) og litteraturhistorie (1800-1900) II-

Læringsmål

Viden

 • indsigt i og sikkert overblik over dansk litteraturhistorie fra oltiden til i dag med udblik til en nordisk og videre international sammenhæng
 • indsigt i og sikkert overblik over et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske litterære tekster frem til i dag
 • viden om litteraturhistorieskrivningens teori og historie.

Færdigheder

 • sikker færdighed i at foretage en teoretisk og metodisk reflekteret analyse og fortolkning af tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
 • sikker færdighed i at karakterisere og diskutere de væsentligste perioder og strømninger i dansk litteratur.

Kompetencer

 • kompetencer til teoretisk og metodisk bevidst at diskutere forhold mellem tekster og deres kulturelle forankring
 • kompetencer til at diskutere en litteraturhistorisk problemstilling i en veldisponeret og velfungerende form
 • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet litteraturhistorie.

 

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturhistorie III (1900 til i dag)
Prøveform
Mundtlig
En intern mundtlig prøve i: Litteraturhistorie III (1900 til i dag) (Literary History III: 1900 until today).

Prøven har form af en bunden opgave, hvor den studerende på baggrund af et udleveret tekstmateriale skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet litteraturhistorie.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Hjælpemidler må anvendes.

Den studerende må ikke tilgå internettet under forberedelsen, ligesom mobiltelefon ikke må medbringes.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary History III: 1900 until today
ModulkodeBADANSK2013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet