Litterær tekstanalyse III (Litteraturteoretiske retninger)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litterær tekstanalyse III (Litteraturteoretiske retninger) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • litterær tekstanalyse.

 

Læringsmål

Viden

  • indsigt i og overblik over grundbegreber, litteraturteoretiske retninger og metoder inden for litterær tekstanalyse
  • forståelse af og refleksion over litterære teksters placering i en genremæssig, litteraturhistorisk og kulturhistorisk sammenhæng
  • forudsætninger for at forholde sig reflekterende og problematiserende til metoder og teorier inden for litterær tekstanalyse.

Færdigheder

  • færdigheder i foretage en kvalificeret, teoretisk og metodisk bevidst analyse og fortolkning af tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
  • færdigheder i at redegøre for og reflektere over litteraturteoretiske retninger og metodiske problemstillinger vedrørende litterær tekstanalyse.

Kompetencer

  • kompetencer til selvstændigt og metodisk bevidst at iagttage og analysere forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring
  • kompetencer til at formidle komplicerede tekstanalytiske og teoretiske problemstillinger i en veldisponeret og velfungerende form
  • kompetencer til selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for litterær tekstanalyse.

 

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse III (Litteraturteoretiske retninger)
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
En intern skriftlig prøve i: Litterær tekstanalyse III (Litteraturteoretiske retninger) (Literary Text Analysis III: Literary Theory Schools).

Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 7 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis III: Literary Theory Schools
ModulkodeBADANSK2010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet