Statsorganerne

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundig viden om de øverste statsorganer og om grundlæggende begreber og relevante retskilder inden for den institutionelle del af statsforfatningsretten. Den studerende skal blive i stand til at anvende denne viden på konkrete problemstillinger. Desuden skal den studerende i samarbejde med andre kunne vælge og afgrænse et emne, finde kildemateriale og på baggrund heraf beskrive og analysere et juridisk emne i et klart og velstruktureret sprog.

Læringsmål

Viden

 • De øverste statsorganer, dvs. regeringen, folketinget og domstolenes forfatningsretlige stilling, såvel organisatorisk som funktionelt, disses beføjelser, procedurer og begrænsninger, der følger af grundloven samt kompetencefordelingen mellem organerne
 • Udarbejdelse af en fagligt funderet præsentation af juridisk stof, i almindelighed som en præsentation af gældende ret på et afgrænset retsområde
 • Projektarbejde i grupper

Færdigheder

 • Redegøre for grundlæggende begreber og terminologi inden for den institutionelle del af statsforfatningsretten
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder lovbestemmelser og afgørende retspraksis, samt for fagets teori
 • Vælge og afgrænse et emne, finde kildemateriale og på baggrund heraf beskrive og analysere et juridisk emne ved anvendelse af retsdogmatisk metode
 • Formulere sig klart og velstruktureret og relevant afgrænset såvel skriftligt som mundtligt med anvendelse af korrekt terminologi
 • Identificere og udnytte egne styrker og tage højde for egne svagheder i arbejdsprocessen
 • Under supervision igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde
 • Opstille målsætninger, arbejde bevidst med at levere kvalitet til tiden og evaluere eget og andres arbejde
 • Tage ansvar for egen faglig udvikling i en styret proces

Kompetencer

 • Forstå gældende ret vedrørende statsorganerne
 • Videreformidle denne indsigt til andre under anvendelse af korrekt terminologi
 • Undersøge og analysere retsstillingen på et udvalgt retsområde og redegøre for dette i en samlet skriftlig fremstilling

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelsesopgaver
 • Projektarbejde

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatsorganerne
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelState Institutions
ModulkodeBA-JU-20-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!!

 • Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Udvalgte tekster om gruppearbejde og udarbejdelse af skriftlige projekter