Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundlæggende kendskab til den juridiske terminologi og metode.

Den studerende skal herefter i et skriftligt bachelorprojekt og en mundtlig projekteksamen demonstrere kendskab til og evne til selvstændigt at bruge fagets metoder samt viden og kompetencer inden for det felt, den studerende vælger at belyse.

En række faglige krav til et juridisk bachelorprojektet følger desuden af det valgte områdes fag.

Læringsmål

Viden

 • Selvstændigt at udarbejde en fagligt funderet præsentation af juridisk stof i almindelighed som en præsentation af gældende ret på et afgrænset retsområde

Færdigheder

 • Selvstændigt afgrænse, beskrive og analysere et juridisk emne
 • Selvstændigt finde, anvende og prioritere kildemateriale under hensyn til det valgte juridiske stofområdes karakter
 • Selvstændigt udarbejde en fagligt funderet præsentation af juridisk stof, i almindelighed en præsentation af gældende ret på et afgrænset retsområde

Kompetencer

 • Afgrænse, strukturere og præsentere et retsområde i et præcist sprog med korrekt anvendelse af fagdisciplinens terminologi
 • Præsentere alt relevant kildemateriale i en logisk struktureret form og analysere og vurdere værdien af de enkelte kilder samt grundlaget for at drage konklusioner
 • Reflektere over det faglige grundlag for løsninger eller nye løsninger på områdets problemstillinger
 • Selvstændigt formidle faglig viden, herunder vise kompetence til faglig dialog med såvel videnskabeligt kyndige, praktisk-fagligt udøvende og ikke-fagligt kyndige
 • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde og påtage sig ansvar herfor
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og at kunne finde løsningsmodeller
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • En vejleder tildeles til hvert projekt

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerBachelorprojektet må medbringes til den mundtlige eksamen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Thesis
ModulkodeBA-JU-20-15
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet