Formueret II

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at undervisningen i Formueret I er fulgt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret II består af en problembaseret indføring i retsområderne køberet, obligationsret, modregning, passivitet, forældelse og international privatret. Modulet sætter de studerende i stand til selvstændigt at kunne identificere retlige problemer, identificere relevante retlige kilder, analysere konkrete problemer og argumentere for en juridisk løsning af konkrete problemer af relevans for fagets retsområder.

Modulet forløber som en række problembaserede cases. Arbejdet med cases foregår i grupper og understøttes af forelæsninger, online forelæsninger, studenterinstruktion, vejledning og peer feedback.

Læringsmål

Viden

 • Retsområdernes begreber, grundelementer og videnskabelige problemstillinger
 • Sondringer mellem kontrakts- og handelstyper
 • Reglerne om rettigheder og pligter i kontraktforhold og ved direkte krav
 • Reglerne for indgåelse af internationale aftaler
 • Regler om bortfald af beføjelser og pligt til at yde
 • Almindelige obligationsretlige principper
 • Reglerne for lovvalg i kontrakt, løsøreaftaler, forbrugerløsøreaftaler og handel med fast ejendom
 • Samspillet mellem retsområder, særligt mellem den almene og specielle obligationsret

Færdigheder

 • Identificere og kvalificere retlige tvister og beskrive dem med rette terminologi
 • Anvende retsområdernes relevante bestemmelser og principper korrekt
 • Afgøre en konkret problemstilling ved anvendelse af retsområdernes retskilder
 • Afgøre hvornår der foreligger misligholdelse i en konkret situation
 • Afgøre hvilke misligholdelsesbeføjelser, der finder anvendelse i en konkret situation
 • Redegøre for indholdet af retsområdernes regler og principper
 • På korrekt måde subsummere faktum under rette jus og sondre relevant fakta fra irrelevant fakta
 • Argumentere sikkert for og imod et retligt resultat

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på fagets retsområder
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til retsområdernes regler og principper
 • Formulere sig tydeligt og velstruktureret om formueretlige tvister
 • Anvende fagets terminologi konsekvent og korrekt
 • Vurdere, analysere, fremstille og rådgive om indholdet og konsekvenserne af retsområdernes regler og principper
 • Selvstændigt deducere løsningen på komplekse formueretlige problemer

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstruktion
 • Online vejledning
 • Online forløb

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 540 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret II
Prøveform
Skriftlig
48 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler: Alle
• Internetadgang: Tilladt
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnFormueret II
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPrivate Law II
ModulkodeBA-JU-20-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Mads Bryde Andersen, Obligationsret I, seneste udgave, hele bogen

 • Bo von Eyben og Peter Mortensen, Olibgationsret II, seneste udgave, kapitel 13

 • Edlund et al, Købsretten, seneste udgave, hele bogen

 • Neumann, Internationale Løsøreaftaler, seneste udgave, hele bogen