Forsvarsadvokaten

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Fag, der videreudbygger undervisningen på bacheloruddannelsen, herunder fagenes retskilder, begreber og almene videnskabelige problemstillinger
 • Fag, som den studerende selv finder at have særlig interesse for eller som den studerende selv finder skal tegne dennes uddannelses/erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Den studerende skal i faget forsvarsadvokaten opnå viden om de særlige regler indenfor strafferetsplejen, der gælder for en forsvarsadvokats arbejde, herunder forsvarerrollen, forsvarerens indtræden og udtræden af sagen, forsvarerens tavshedspligt, forsvarerens rådgivning og vejledning af klienten, forsvarerens deltagelse i efterforskningen, sagkyndig bistand til forsvareren, adgangen til aktindsigt i sagens materiale, afhøringer og procedure
 • Faget ligger i naturlig forlængelse af undervisningen i strafferet og straffeproces
 • Der tages forbehold for senere justeringer af fagets indhold og pensum

Færdigheder

 • Redegøre for fagets begreber og terminologi
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, og
 • Redegøre for gældende ret, sammenhænge og forskelle inden for fagets område

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for den del af straffeprocessen,der vedrører forsvarerens virke
 • Anvende de straffeprocessuelle regler på en måde, der afspejler arbejdsformen i det praktiske retsliv, og
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForsvarsadvokaten
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Defence Lawyer
ModulkodeBA-JU-13-S3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Forsvareren af Thomas Rørdam, Karnov Group, seneste udgave
 • Samt dele af: Straffesagens gang af Gorm Toftegaard Nielsen