Praktisk aftaleret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  Enkelte aftaleforhold:

 • Etablering og konstitution. Interessentskaber og samejeforhold, aktionæraftaler, joint ventures og virksomhedsoverdragelser
 • Finansiering: Finansieringstransaktioner, herunder pengelån, finansiel leasing, factoring og finansiering ved erklæringer mv.
 • Arbejdsopdrag
 • Ansættelsesaftaler og direktøraftaler
 • Produktion og afsætning: Levering/aflevering. Aftaler om produktionsresultatet, outsourcing og facility management
 • Anskaffelse af produktionsudstyr: It-aftaler, aftaler om teknisk vedligeholdelse samt producent/distributør-transaktioner
 • Informationshåndtering: Aftaler om hemmeligholdelse og immaterialrettigheder samt licensaftaler
 • Kombinerede transaktioner: Franchising og strategiske alliancer. Pengeløse transaktioner. Enkelte af disse emnekredse behandles kun kursorisk

Tværgående spørgsmål

 • Koncipering og aftaleslutning: Definitioner, aftalens endelighed, afslutningsformer samt forhold efter aftaleindgåelsen
 • Aftalens grundregulering: Partsregulering, forholdet til tredjeparter og forholdet til det offentlige
 • Den primære ydelse: Realydelsen, pengeydelsen, accessoriske ydelser og kreditormedvirken
 • Ophør og genforhandling: Udløb og forældelse, opsigelse og ændringsregulering
 • Misligholdelse: Hoved- og biforpligtelser
 • Opfyldelsesbeføjelser, erstatningsbeføjelsen gensidighedsbeføjelser, umulighed og force majeure og fællesproblemer
 • Konfliktløsning: Lovvalg og værneting. Voldgift og alternativ konfliktløsning

Færdigheder

 • Anvende kontraktsrettens og formuerettens begreber og terminologi
 • Anvende kontraktrettens og formuerettens retskilder, herunder retspraksis fra danske domstole
 • Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i kontraktsretlig terminologi, og forebygge kontraktsretlige tvister gennem udarbejdelse af hensigtsmæssige kontrakter

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på kontraktsretlige og formueretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for kontraktsretten
 • Formulere sig klart, korrekt og velstruktureret om aftaleretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Anvende de aftaleretlige og formueretlige regler, der har juridisk og forretningsmæssig betydning for indgåelse og opfyldelse af udvalgte, centrale kommercielle aftaler
 • Vise hvordan den formueretlige aftale praktisk understøtter beslutninger om virksomhedens etablering, udvikling, drift og omsætning
 • Redegøre for de forretningsmæssige formål og udfordringer, der gør sig gældende i udvalgte kommercielle transaktioner
 • Identificere de retlige problemer og behov for aftaleregulering, som på udvalgte områder opstår ved virksomhedens etablering, udvikling, drift og afsætning mv.
 • Redegøre for den aftalepraksis, der har udviklet sig omkring udvalgte kommercielle transaktioner,
 • Træffe velbegrundede valg om den hensigtsmæssige aftaleregulering af udvalgte kommercielle transaktioner 
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraktisk aftaleret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLaw of Contract - Legal Practice
ModulkodeBA-JU-13-S2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Mads Bryde Andersen: Praktisk aftaleret, seneste udgave
 • Mads Bryde Andersen: Enkelte transaktioner, seneste udgave