Forvaltningsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundlæggende færdigheder i den almindelige forvaltningsret og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. 

Forvaltningsmyndigheders opbygning, relevante retskilder, kompetenceforhold, sagsbehandlingsregler, hjemmel og andre indholdsmæssige grundsætninger, prøvelses- og tilsynsmuligheder, tilbagekaldelse og myndigheders erstatningsansvar.

Læringsmål

Viden

 • Den almindelige forvaltningsrets begreber, retskilder og videnskabelige problemstillinger
 • Forvaltningsorganers (herunder kommunale organers) funktioner, organisation og opbygning
 • Betydning af forskellige organiseringer og kompetencefordeling, herunder det kommunale styrelsessystem i grundtræk (organisationen, opbygning mv.)
 • Forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og de indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelser, herunder kommunalfuldmagten, dens baggrund og begrundelse
 • Forvaltningsmyndigheders erstatningsansvar
 • Reglerne om tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser
 • Prøvelsessystemerne ved rekurs, ombudsmanden, kommunaltilsyn og domstolene.
 • Den almindelige forvaltningsrets kombination og forhold til specielle forvaltningsretlige discipliner 

Færdigheder

 • Identificere og afgøre om indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelse (hjemmel, magtfordrejning mv.) er iagttaget
 • Afgøre om sagsbehandlingsregler konkret er overtrådt og angive relevante argumenter af betydning for vurderingen heraf samt de retlige følger
 • Afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af forvaltningsregler
 • Redegøre for relevante prøvelsesmuligheder

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på forvaltningsretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til forvaltningsretlige regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om forvaltningsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi
 • Fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret i forvaltningsret
 • Håndtere forholdet mellem almindelige forvaltningsretlige regler og specielle forvaltningsretlige regler
 • Give et kvalificeret bud på, hvordan relevante prøvelsesorganer vil afgøre konkrete sager

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Workshops
 • Master class
 • Holdøvelser
 • Cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltningsret
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Administrative Law
ModulkodeBA-JU-13-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Sten Bønsing: Almindelig forvaltningsret, Jurist og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Undervisningsmateriale, der offentliggøres på Moodle til de enkelte undervisningsgange