Familieret og arveret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal identificere, analysere, vurdere og velformuleret konkludere på familie- og arveretlige problematikker i konkrete cases ved anvendelse af korrekt familie- og arveretlig terminologi.

De familieretlige grundbegreber og retslig regulering ved ægteskabets indgåelse og opløsning, retsforholdet og aftaler mellem ægtefæller og ugifte samlevende, formueordninger og bodeling ved skilsmisse, børns retsstilling når forældre er i en retlig tvist samt pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse og død. De arveretlige grundbegreber og den retlige regulering af tvangsarv, den legale arveret, testationsmuligheder, uskiftet bo, arvehenstand samt livs- og dødsgaver.

Læringsmål

Viden

 • Familie- og arveretlige grundbegreber
 • Reglerne om ægteskabets indgåelse og ophør.
 • Retsforholdet mellem ægtefæller
 • Kendskab til de familieformueretlige virkninger af ægteskabet.
 • Aftaler mellem ægtefæller
 • Formueordninger og bodelingen mellem ægtefæller
 • Retsforholdet mellem ugifte samlevende
 • Forsikringer og pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse og død
 • Retsforholdet mellem forældre og børn
 • Tvangsarv og den legale arveret
 • Testamentstyper og testationskompetencen
 • Uskiftet bo og arvehenstand
 • Livs- og dødsgaver

Færdigheder

 • Redegøre for indholdet af familie- og arveretlige regler
 • Kunne identificere og kvalificere retlige problemstillinger inden for familie- og arveretten i et konkret sagsforløb
 • Udvælge og anvende familie- og arveretlige regler på et konkret sagsforløb og fremkomme med begrundede retlige løsninger på de rejste problemstillinger.
 • Formulere sig klart og velstruktureret om familie- og arveretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi

Kompetencer

 • Kunne overføre familie- og arveretlig teori og metoder på en given problemstilling
 • Kunne kortlægge, analysere og vurdere lovgivning, retskilder og retslitteratur og fremkomme med begrundede løsninger på retlige problemstillinger
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Holdundervisninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFamilieret og arveret
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med specialiseringsfaget Familie og Arveret for erhvervsjura, 7. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelFamily Law and Law of Succession
ModulkodeBA-JU-13-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Nørgaard, Irene, Caroline Adolphsen og Eva Naur, Familieret, Jurist- og Økonomforbundets forlag, seneste udgave
 • Nørgaard, Irene, Caroline Adolphsen og Eva Naur, Arveret, Jurist- og Økonomforbundets forlag, seneste udgave