Strafferet og straffeproces

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal opnå grundige, grundlæggende færdigheder i strafferet og straffeproces og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. De skal endvidere have forståelse for sanktionssystemet og for strafferettens og straffeprocessens placering i samfundet. Straffeteorier, strafferetlig lovanvendelse, straffrihedsgrundene, tilregnelse, forsøg og medvirken samt international strafferet. Udvalgte dele fra strafferettens specielle del herunder forbrydelser mod liv og legeme og berigelsesforbrydelserne.

Læringsmål

Viden

 • Formål med at kriminalisere en given adfærd
 • De strafferetlige reglers opbygning
 • De grundlæggende ansvarsbetingelser, herunder legalitetsprincippet
 • Forsøg, medvirken, tilregnelse, tilregnelighed, forældelse og straffrihedsgrundene
 • Virksomhedsansvar
 • Udstrækningen af dansk straffemyndighed samt anvendelsen af reglerne i tid
 • De strafferetlige sanktioner og principper for straffastsættelse
 • Udvalgte dele af straffelovens specielle del (de enkelte forbrydelser)
 • Grundlæggende straffeprocessuelle regler og principper
 • De straffeprocessuelle reglers formål og funktion
 • Reglerne om tvangsindgreb, tiltalefrafald og tiltalerejsning

Færdigheder

 • Fortolke straffebestemmelser med inddragelse af alle de retskilder, som er relevante for den pågældende bestemmelse
 • Anvende straffelovens almindelige del
 • Redegøre for og reflektere over de grundlæggende betingelser for strafferetligt ansvar og de strafprocessuelle principper
 • Afgøre hvilke straffebestemmelser, der skal anvendes

Kompetencer

 • Kvalificere og identificere straffeprocessuelle problemer
 • Finde/søge information, forholde sig kritisk og selvstændigt til strafferetten og sætte strafferetten i en bredere samfundsmæssig kontekst
 • Anvende de almindelige bestemmelser på enhver straffebestemmelse
 • Formulere sig klart og velstruktureret om strafferetlige spørgsmål
 • Anvende korrekt strafferetlig terminologi

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Holdundervisning

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrafferet og straffeproces
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCriminal Law and Criminal Procedure
ModulkodeBA-JU-13-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Jørn Vestergaard: Strafferetlige sanktioner, Gjellerups Forlag, seneste udgave
 • Jørn Vestergaard: Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje, Gjellerup/Gads forlag. , seneste udgave
 • Jørn Vestergaard m.fl.: Forbrydelser og andre strafbare forhold, forlaget Gjellerup, seneste udgave
 • Lars Bo Langsted: Waaben Strafferettens almindelige del – ansvarslæren, Karnov Group, seneste udgave
 • Kompendium om det grønlandske strafferetssystem (ca. 25 sider – kommer på Moodle)