Folkeret og Grundrettigheder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå en grundlæggende forståelse for folkeretten og for grundrettigheder, som de fremgår af Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Den studerende skal kunne anvende denne forståelse på konkrete problemstillinger ud fra juridisk metode.

De væsentligste internationale institutioner og folkeretlige instrumenter. Folkerettens almindelige del, herunder historie, retskilder, retssubjekter samt begreber og grundprincipper. Udvalgte dele af folkerettens specielle del, herunder traktatret, jurisdiktion og immunitet, og forholdet mellem folkeretten og national ret. Desuden individets grundlæggende rettigheder efter Grundloven og EMRK, herunder retskilder og status i national ret, fortolkning, begrænsninger, samt centrale borgerlige og politiske samt økonomiske og sociale rettigheder.

Læringsmål

Viden

 • Folkerettens almindelige del - herunder dens historie, retskilder, retssubjekter, begreber og grundprincipper
 • De vigtigste internationale institutioner og folkeretlige instrumenter
 • Folkerettens specielle del – herunder traktatret, spørgsmålet om jurisdiktion og immunitet, forholdet mellem folkeret og national ret samt andre udvalgte emner
 • Individets grundlæggende rettigheder efter Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) - herunder emnerne kilder og status, fortolkning og begrænsninger samt centrale rettigheder

Færdigheder

 • Redegøre for folkeretten samt reglerne om forfatnings- og menneskerettens grundlæggende rettigheder
 • Beskrive de vigtigste folkeretlige og menneskeretlige instrumenter
 • Redegøre for folkerettens, forfatningsrettens og menneskerettens grundbegreber
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til folkeretten, Grundloven og EMRK
 • Afgøre og vurdere relevante faktuelle og retlige spørgsmål inden for faget ved brug af juridisk metode
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål
 • Redegøre for håndhævelse og afgøre de retlige konsekvenser af staters overtrædelse
 • Anvende korrekt folkeretlig, forfatningsretlig og menneskeretlig terminologi

Kompetencer

 • Kunne kortlægge, analysere og vurdere lovgivning, retskilder og retslitteratur inden for folkeret og grundlæggende rettigheder (Grl. og EMRK) på dansk
 • Fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret i folkeretten og vedrørende individets grundlæggende rettigheder - herunder analysere og vurdere en juridisk argumentation
 • Vurdere, fortolke og formulere retlige problemstillinger om folkeret og individets grundlæggende rettigheder under hensyntagen til relevante retsregler
 • Kunne identificere og formulere problemstillinger inden for folkeretten og individets grundlæggende rettigheder, vælge relevante løsninger og begrunde disse
 • Kunne formidle sin indsigt over for både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt skriftligt sprog

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstuktioner

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFolkeret og Grundrettigheder
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic International Law and Fundamental Rights
ModulkodeBA-JU-13-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Sten Schaumburg-Müller m.fl.: Folkeret, Hans Reitzels Forlag, seneste udgave
 • Jens Elo Rytter: Individets grundlæggende rettigheder, Karnov Group Forlag, seneste udgave