EU-ret

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har gennemført modulet Juridisk metode samt Formueret I.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at øge de studerendes kendskab til EU retten som en del af dansk ret, og at give den studerende redskaberne til selvstændigt og i grupper at udføre problemorienteret arbejde (PBL), at udbygge den studerendes kendskab til juridisk metode fra 1. semester, at lære den studerende om de grundlæggende regler og principper for europæisk erhvervsret, og at introducere den studerende for den grund-læggende EU-ret som specialiserede fag senere på uddannelsen bygger videre på.

Modulet indeholder følgende elementer, erhvervsretlige regler med regionalt og internationalt perspektiv, EU institutionerne, EU-retten, både grundlægende og udvalgte specialiserede dele, PBL i form af problemorienteret gruppearbejde, redskaber til gruppearbejde og analyse af problemstillinger, herunder peer feedback og en videreudvikling af juridisk metode fra 1. semester, samt læren om fortolkning og retskilder.

Læringsmål

Viden

 • EU-rettens kilder og principper
 • EU's institutioner
 • Forholdet mellem EU-retten og national ret
 • Harmonisering
 • De frie bevægeligheder
 • Domstolskontrol

Færdigheder

 • Fremstille EU-rettens grundbegreber 
 • Redegøre for indholdet af de almindelige regler i EU-retten
 • Analysere betydningen af retspraksis fra EU-Domstolen
 • Diskutere forskellige løsninger på almindelige EU-retlige problemstillinger
 • Relatere en emneorienteret problemstilling til EU-retlige regler og principper, herunder at afdække retstilstand på det udvalgte emneområde
 • Selvstændigt og ved samarbejde at kunne afdække og redegøre for en EU-retlig problemstilling og dens løsning på skrift og i tale

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på EU-retlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til EU-rettens regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om EU-retlige spørgsmål med anvendelse af korrekt EU-retlig terminologi

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Klyngevejledning
 • Gruppearbejde i forbindelse med projektet

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Projektet afleveres rettidig

Prøver

Prøvens navnEU-ret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen x antal i gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med EU-ret for erhvervsjura, 2. og 4. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelEU Law
ModulkodeBA-JU-13-10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Ulla Neergaard & Ruth Nielsen: EU Ret, seneste udgave