Insolvensret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil. Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende færdigheder i eksekutionsret og materiel konkursret. Den studerende skal kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger. Faget indeholder fundamentet for eksekution, aktiver, arrest, tvangsauktion, konkursens indtræden og retsvirkninger, aktiver og passiver i konkurs samt omstødelse i konkurs.

Læringsmål

Viden

Eksekutionsret:

 • Fundamentet for eksekution
 • Parternes stilling ved eksekution
 • Genstanden for eksekution
 • Arrest og forbud
 • Samspillet mellem eksekutionsret og øvrige formueretlige regler

Konkursret:

 • Indtræden af konkurs
 • Ligebehandlings- og urådighedsprincippet i konkurs
 • Konkursmassen
 • Kreditorgrupper
 • Konkursorden og konkursprivilegier
 • Omstødelse i konkurs
 • Aktiver i konkurs
 • Passiver i konkurs
 • Modregning i konkurs
 • Anmeldelsesret i konkurs
 • Samspillet mellem konkursret og øvrige formueretlige regler

Færdigheder

 • Identificere insolvensretlige problemer
 • Kvalificere insolvensretlige problemer
 • Anvende relevante retsregler og retsgrundsætninger på fakta
 • Rubricere insolvensretlige begreber
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af insolvensretlige spørgsmål
 • Formulere sig klart og velstruktureret om insolvensretlige spørgsmål, og
 • Anvende korrekt insolvensretlig terminologi
 • At identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i overensstemmelse hermed

Kompetencer

 • Anvende reglerne indenfor eksekutionsret og konkursret
 • Præsentere et synspunkt og argumentere herfor klart og velstruktureret
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse.
 • Anvende juridisk metode på insolvensretlige spørgsmål

Undervisningsform

Forelæsninger.

Omfang og forventet arbejdsindsats

270 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInsolvensret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInsolvency Law
ModulkodeBA-EJ-22-16
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet