Forvaltningsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundlæggende færdigheder i den almindelige forvaltningsret og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. Den studerende skal opnå overblik over statsorganernes opbygning og funktion (lovgivende, udøvende og dømmende myndighed).

De væsentligste elementer i faget er: Forvaltningsmyndigheders opbygning, relevante retskilder, kompetenceforhold, sagsbehandlingsregler, hjemmel og andre indholdsmæssige grundsætninger, prøvelses- og tilsynsmuligheder, samt statsorganernes opbygning og funktion.

Læringsmål

Viden

 • Statsorganernes opbygning og funktion, jf. grundlovens § 3
 • Den almindelige forvaltningsrets begreber, retskilder og videnskabelige problemstillinger
 • Grundtræk i forvaltningsorganers (herunder kommunale organers) funktioner, organisation og opbygning
 • Forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og de indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelser, herunder betydningen af digitaliseret forvaltning
 • Prøvelsessystemerne ved rekurs, ombudsmanden, kommunaltilsyn og domstolene

Færdigheder

 • Afgøre og vurdere forvaltningsretlige spørgsmål
 • Redegøre for forvaltningsretlige regler
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Identificere og afgøre om indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelse (hjemmel, magtfordrejning mv.) er iagttaget
 • Afgøre om sagsbehandlingsregler konkret er overtrådt og angive relevante retlige følger
 • Afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af forvaltningsregler
 • Redegøre for relevante prøvelsesmuligheder

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på forvaltningsretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til forvaltningsretlige regler, herunder hvor forvaltning er digital
 • Fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret i forvaltningsret
 • Give et fagligt bud på, hvordan relevante prøvelsesorganer vil afgøre konkrete sager
 • Formulere sig klart og velstruktureret om forvaltningsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Holdøvelser
 • Cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltningsret
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdministrative Law
ModulkodeBA-EJ-22-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Sten Bønsing: Forvaltningsret - lærebog for statskundskab, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave