Formueret III

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret III består af fagelementerne Obligationsret II og Finansieringsret.

Obligationsret II: Målet er at sætte den studerende i stand til at identificere og løse en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Modulet indeholder en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Finansieringsret: Målet er at sætte den studerende i stand til at identificere og løse en række centrale finansieringsretlige problemstillinger.

Modulet indeholder en række centrale finansieringsretlige problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Obligationsretlig terminologi, argumentation og problemløsning
 • De obligationsretlige regler om personskifte i gensidigt bebyrdende retsforhold, overdragelse af fordringer, fordringers ophør, herunder ved eftergivelse, efterbetaling, condictio in debiti, modregning, passivitet og forældelse, samt hæftelsesformerne, herunder kaution
 • Indholdet af løsørepanterettigheder
 • Forholder mellem panthaver og pantsætter
 • Overordnet pant i fast ejendom
 • Tilbehørspanteret
 • Virksomhedspant
 • Underpant i løsøre
 • Håndpant
 • Ejendomsforbehold
 • Tilbageholdsret
 • Ophør af panteret

Færdigheder

 • Identificere, kvalificere og løse obligationsretlige spørgsmål og problemstillinger inden for de af modulet omhandlede emner
 • Vise kendskab til og redegøre for indholdet af de relevante obligationsretlige regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål og anvende korrekt obligationsretlig terminologi
 • Beskrive gældende ret
 • Identificere det retlige indhold af en løsøretingsretlig tvist
 • Skelne mellem irrelevante og relevante fakta
 • Operere med flere formueretlige discipliner
 • Anvende relevante retsregler og retssætninger på fakta
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af tingsretlige spørgsmål
 • Afgøre en konkret problemstilling ved anvendelse af relevante retskilder

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål
 • Erhverve og anvende viden om de omfattede obligationsretlige emner
 • Kvalificere og løse juridiske problemstillinger i forhold til obligationsretlige regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt obligationsretlig terminologi
 • Redegøre for reglerne om rettigheder i løsøre samt overordnet om fast ejendom
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til tingsrettens regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om sikkerhedsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere og analysere en konkret problemstilling og identificere de relevante retsregler til løsning af den forelagte problemstilling, samt anvende retsreglerne korrekt ved brug af den juridiske metode

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstrukton
 • Cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret III
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPrivate Law III
ModulkodeBA-EJ-20-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget. 

OBS: Litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i obligationsret II – personskifte i skyldforhold, fordringers ophør, hæftelsesformer, Karnov Group, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre, Karnov Group, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Eksekutionsret, Djøf Forlag, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Konkursret, Djøf Forlag, seneste udgave
 • Kompendium i Fast ejendom (gøres tilgængeligt på Moodle)