Formueret II

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at undervisningen i Formueret I er fulgt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret II består af en problembaseret indføring i retsområderne køberet og obligationsret. Modulet sætter de studerende i stand til selvstændigt at kunne identificere retlige problemer, identificere relevante retlige kilder, analysere konkrete problemer og argumentere for en juridisk løsning af konkrete problemer af relevans for fagets retsområder.

Modulet forløber som en række problembaserede cases. Arbejdet med cases foregår i grupper og understøttes af forelæsninger, online forelæsninger, studenterinstruktion, vejledning og peer feedback.

Læringsmål

Viden

 • Retsområdernes begreber, grundelementer og videnskabelige problemstillinger
 • Sondringer mellem kontrakts- og handelstyper
 • Reglerne om rettigheder og pligter i kontraktforhold og ved direkte krav
 • Reglerne for indgåelse af internationale aftaler
 • Almindelige obligationsretlige principper
 • Reglerne for lovvalg i kontrakt, løsøreaftaler, forbrugerløsøreaftaler og handel med fast ejendom
 • Samspillet mellem retsområder, særligt mellem den almene og specielle obligationsret

Færdigheder

 • Identificere retlige tvister og beskrive dem med rette terminologi
 • Genkende retsområdernes relevante bestemmelser og principper korrekt
 • Afgøre en konkret problemstilling ved anvendelse af retsområdernes retskilder
 • Genkende hvornår der foreligger misligholdelse i en konkret situation
 • Afgøre hvilke misligholdelsesbeføjelser, der finder anvendelse i en konkret situation
 • Forklare indholdet af retsområdernes regler og principper
 • Subsummere faktum under rette jus og sondre mest relevant fakta fra mest irrelevant fakta
 • Argumentere for og imod et retligt resultat

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på fagets retsområder
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til retsområdernes regler og principper
 • Formulere sig klart og struktureret om formueretlige tvister
 • Genkende fagets terminologi
 • Beskrive, vurdere og reagere på indholdet og konsekvenserne af retsområdernes regler og principper
 • Selvstændigt identificere løsningen på komplekse formueretlige problemer

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstruktion
 • Online vejledning
 • Online forløb

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret II
Prøveform
Skriftlig
48 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler: Alle
• Internetadgang: Tilladt
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPrivate Law II
ModulkodeBA-EJ-20-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Mads Bryde Andersen, Obligationsret I, seneste udgave, hele bogen med enkelte undtagelser

 • Edlund et al, Købsretten, seneste udgave, hele bogen med enkelte undtagelser

 • Neumann, Internationale Løsøreaftaler, seneste udgave, hele bogen, undtagen kapitler om international privatret