Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Bachelorprojektet må udarbejdes som et erhvervsøkonomisk eller juridisk projekt
 • Den studerende skal opnå grundlæggende kendskab til fagets terminologi og metode.
 • Den studerende skal herefter i et skriftligt bachelorprojekt og en mundtlig projekteksamen demonstrere kendskab til og evne til selvstændigt at bruge fagets metoder samt viden og kompetencer inden for det felt, den studerende vælger at belyse.
 • En række faglige krav til et bachelorprojektet følger desuden af det valgte områdes fag.

Læringsmål

Viden

 • Selvstændigt at udarbejde en fagligt funderet præsentation af fagområdet

Færdigheder

 • Selvstændigt afgrænse, beskrive og analysere et erhvervsøkonomisk eller juridisk emne
 • Selvstændigt finde, anvende og prioritere kildemateriale under hensyn til det valgte fagområdes karakter
 • Selvstændigt udarbejde en fagligt funderet præsentation af juridisk stof, i almindelighed en præsentation af gældende ret på et afgrænset retsområde

Kompetencer

 • Afgrænse, strukturere og præsentere et fagområde i et præcist sprog med korrekt anvendelse af fagdisciplinens terminologi
 • Præsentere alt relevant kildemateriale i en logisk struktureret form og analysere og vurdere værdien af de enkelte kilder samt grundlaget for at drage konklusioner
 • Reflektere over det faglige grundlag for løsninger eller nye løsninger på områdets problemstillinger
 • Selvstændigt formidle faglig viden, herunder vise kompetence til faglig dialog med såvel videnskabeligt kyndige, praktisk-fagligt udøvende og ikke-fagligt kyndige
 • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde med bevidst udnyttelse af individets og gruppens kompetenceprofil for at sikre kvalitet og effektivitet
 • Arbejde struktureret, løsningsorienteret og analyserende i fællesskabet med brug af konstruktiv kommunikation
 • Arbejde systematisk og struktureret med målsætning, risikostyring og planlægning af et større projekt for at kunne levere kvalitet til tiden med de givne ressourcer
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og kunne finde løsningsmodeller i arbejdet med et større projekt
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i en fri proces

Undervisningsform

 • En vejleder tildeles til hvert projekt. For information om vejledningens omfang, henvises der til Retningslinjerne for Projekter, som er tilgængelig på Moodle.

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Et bachelorprojekt udarbejdet på dansk skal indeholde et resumé på engelsk på mindst 1 side og højst 2 sider. Hvis projektet er udarbejdet på engelsk, skal resumeet være på dansk.

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
20 minutters gruppeeksamen x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerBachelorprojektet må medbringes til den mundtlige eksamen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Thesis
ModulkodeBA-EJ-20-18
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet