Erhvervsstrafferet inkl. skattestrafferet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal opnå færdigheder i Erhvervs- og skattestrafferet og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. De skal endvidere have forståelse for strafferettens placering i samfundet.

Læringsmål

Viden

 • Strafferettens begreber, generelle principper og videnskabelige problemstillinger
 • De almindelige strafferetlige forudsætninger for at fysiske og juridiske personer kan ifalde strafansvar
 • Gerningsindholdet af de mest centrale berigelsesforbrydelser, herunder straffelovens §§ 276-283
 • De strafferetlige ansvarsbetingelser for fysiske personer, herunder objektive krav, subjektive krav og straffriheds- og strafbortfaldsgrunde
 • De strafferetlige betingelser for virksomhedsansvar
 • Forsøg
 • Medvirken
 • Dokumentfalsk
 • Udvalgte særlovsbestemmelser, herunder særligt skattekontrolloven og kildeskatteloven
 • De strafferetlige sanktioner

Færdigheder

 • Redegøre for de strafferetlige ansvarsbetingelser og disses samspil
 • Anvende ansvarsbetingelserne på kendte og fremmede eksempler i relation til berigelsesforbrydelserne, dokumentfalskbestemmelsen og udvalgte særlovsovertrædelser
 • Redegøre for og anvende reglerne om forsøg og medvirken, disses samspil med de strafferetlige ansvarsbetingelser og forskellige typer af gerningsindhold samt kunne anvende disse regler på kendte og fremmede gerningsindhold
 • Redegøre for de generelle krav til berigelsesforbrydelserne, for udvalgte berigelses- og andre forbrydelser og for disses indbyrdes afgrænsning
 • Redegøre for de strafferetlige sanktioner, når der er tale om strafbare forhold
 • I forhold til enkle eksempler kunne analysere og identificere mulige overtrædelser i en konkret kontekst og sammenholde resultatet heraf med ansvarsbetingelserne med henblik på at afgøre, om der tale om et strafbart forhold eller ej

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på erhvervs- og skattestrafferetlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til strafferetslovgivningens regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om strafferetlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • Kunne undgå selv at ifalde strafferetligt ansvar i forbindelse med egen eller arbejdsgivers erhvervsudøvelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • studenterinstruktioner 

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsstrafferet inkl. skattestrafferet
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCriminal Law in Business Relations and Tax Law
ModulkodeBA-EJ-20-15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget. 

OBS: Litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Lars Bo Langsted og Peter Helbo Langsted: Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten, Djøf Forlag, seneste udgave
 • Jan Pedersen: Skatte- & afgiftsstrafferet – Uddrag til studiebrug, Djøf Forlag, seneste udgave
 • Materialesamling, findes på Moodle.