Erhvervsjuridisk rådgivning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med modulet er, at den studerende i en gruppe undersøger erhvervsjuridiske problemstillinger ud fra en simuleret rådgivningssituation for en virksomhed og analyserer disse ud fra en flerfaglig vinkel.

Den studerende skal i grupper (4-5 i hver gruppe) løse problemstillinger (cases) knyttet til deres erhvervede erhvervsjuridiske kompetencer på tidligere og nuværende semestre. På 4. semester har den studerende haft følgende juridiske fag, som vil kunne indgå i de stillede cases: Juridisk metode, erstatningsret, aftaleret, obligationsret, køberet, EU-ret, obligationsret II, finansieringsret og insolvensret og forvaltningsret. Der vil i løbet af semesteret blive udleveret tre cases, der alle skal løses som en forudsætning for at gå til eksamen.

Læringsmål

Viden

 • Analyse af en virksomheds erhvervsjuridiske problemstillinger ud fra flerfagligt udgangspunkt
 • Rapportskrivning (3 stk. i løbet af semesteret)
 • Virksomheders erhvervsjuridiske udfordringer.

Færdigheder

 • Erhvervsjuridisk rådgivning af virksomheder på egen hånd og i grupper
 • Identificere og analysere erhvervsjuridiske problemstillinger
 • Udarbejde motiverede skriftlige forslag til løsning af erhvervsjuridiske problemstillinger
 • Fremstille erhvervsjuridiske problemstillinger mundtligt og diskutere problemstillinger mundtligt
 • Tænke flerfagligt og løsningsorienteret
 • Arbejde i grupper
 • Igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde med udviklet forståelse for hvordan individets og gruppens kompetenceprofil udnyttes for at sikre kvalitet of effektivitet.
 • Udviklet evne til at arbejde struktureret, løsningorienteret og analyserende i fællesskabet med brug af konstruktiv kommunikation. 
 • Arbejde med målsætning, risikostyring og planlægning af et mindre projekt for at kunne levere kvalitet til tiden med de givne ressourcer.
 • Forebygge og håndtere vanskeligheder i arbejdet med et mindre projekt.
 • Tage ansvar for egen faglig udvikling i en styret proces
 • Rapportskrivning
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • Erhvervsjuridisk rådgivning af virksomheder
 • Samarbejde i gruppe om løsning af erhvervsjuridiske problemstillinger
 • Tage ansvar for eget og gruppens arbejde og læring
 • Formulere sig klart og velstruktureret
 • Kunne argumentere, analysere og komme med anbefalinger mundtligt og skriftligt til virksomheden

Undervisningsform

 • Projektarbejde
 • Vejledning

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • 3 responsaer er afleveret rettidigt i forhold til undervisernes udmeldte frister i løbet af semesteret
 • Forudsætning for deltagelse i reeksamen er, at der er afleveret 3 responsaer.

Prøver

Prøvens navnErhvervsjuridisk rådgivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommercial Law in Legal Practice
ModulkodeBA-EJ-20-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Der er ingen pensumbog i faget.