Juridisk metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundlæggende viden om den juridiske terminologi og juridisk metode, den juridiske beslutningsproces, herunder gyldige retskilder og forståelse af hensyn og kriterier, samt grundlæggende kildesøgning.

Undervisningsforløbet sigter mod at give den studerende en både akademisk og praktisk tilgangsvinkel til juridisk metode. De studerende må selvstændigt og i ved samarbejde i grupper udarbejde en mundtlig eller skriftlig løsning af cases relevant for undervisningen og eksamen.

Læringsmål

Viden

 • Juridisk metode på grundlæggende niveau
 • Grundlæggende retskildeteori
 • Retskilder og vægtning af retskildematerialer
 • Fremherskende fortolkningsmetoder
 • Grundlæggende juridisk argumentation
 • Retskildesøgning

Færdigheder

 • Redegøre for metodisk terminologi
 • Søge retskildemateriale
 • Tolke retskildemateriale
 • Vægte og afveje retskildemateriale og hensyn
 • Redegøre for grundlaget for den retlige beslutning

Kompetencer

 • Grundlæggende redegøre for metodiske tilgange til løsning af retlige problemstillinger
 • Identificere og kvalificere retligt relevante fakta
 • Søge retskildemateriale til brug for løsningen af konkrete sager, herunder at kortlægge, analysere og vurdere skrevne retsregler, retsafgørelser mv.
 • Redegøre for retslitteraturens betydning, analysere og vurdere en juridisk argumentation
 • Med støtte i en grundlæggende forståelse om juridisk metode at kunne udvikle kompetencer til dybere analyser af gældende ret på et konkret retsområde og konkrete retlige problemstillinger.

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnJuridisk metode
Prøveform
Skriftlig
2 timers kortsvarsprøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal Methodology
ModulkodeBA-EJ-20-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Carsten Munk- Hansen: Den juridiske løsning. Introduktion til juridisk metode. Jurist- og Økonomforbundets forlag, seneste udgave.
   
 • Jens Evald: At tænke juridisk, seneste udgave.