Finansiering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give den studerende en grundlæggende introduktion til finansiering og herunder de forskellige finansielle problemstillinger, der kan opstå i en virksomhed. Fagets formål er desuden at give den studerende metoder til vurdering af, hvor økonomiske attraktive forskellige handlingsalternativer er. Det er også et mål med faget, at den studerende opnår kompetence til at anvende fagets metoder i forbindelse med analyse og vurdering af investeringsmæssige og finansielle aspekter i relation til erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Følgende større emneområder indgår i undervisningen:

 • Opstille regnskabet med henblik på finansielle analyser
 • Rentebegreber
 • Generelle finansielle beregninger
 • Principper for vurdering af investeringsprojekter
 • Opstilling af budgetter, beregning af frit cash flow og opstilling af en række nøgletal
 • Virksomhedens valg af finansiering
 • Aktionærernes afkastkrav
 • Vrksomhedens kapitalomkostning
 • Kapitalstruktur og udbyttepolitik
 • Aktier og obligationer
 • Værdiansættelse af virksomheder. En stor del af fagets emneområder indgår som det teoretiske fundament for gennemførelse af værdiansættelsen af en virksomhed

Læringsmål

Viden

 • Fagområdets teorier, begreber, modeller og metoder (fagets teoretiske referenceramme)
 • Samt indsigt og forståelse af virksomhedens og aktionærernes forskellige finansielle problemstillinger, samt hvorledes disse relateres til fagområdets teoretiske referenceramme

Færdigheder

 • Anvende, reflektere over og kritisk vurdere den teoretiske referencerammes anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Identificere og anvende teoretiske og praktiske problemstillinger for virksomheder samt opstille og vælge løsningsmuligheder
 • Anvende den teoretiske referenceramme til at analysere finansielle problemstillinger vedrørende virksomheder og aktionærer
 • Analysere og konkludere på de fundne løsninger og herunder implikationerne for virksomheden og dens aktionærer
 • Analysere og vurdere resultater med hensyn til deres gyldighed, anvendelse og begrænsninger med henblik på at uddrage et beslutningsgrundlag og en konklusion baseret på de gennemførte analyser og beregninger

Kompetencer

 • Kunne analysere og argumentere, hvordan viden og refleksion over fagområdets teoretiske referenceramme gør det muligt at forstå og arbejde med finansielle problemstillinger
 • På baggrund af fagområdets teoretiske referenceramme skal den studerende kunne argumentere for og gennemføre analyser og beregninger på praktiske og teoretiske problemstillinger i relation til en virksomhed og dens aktionærer
 • Formidle viden og analyser inden for fagområdet samt kunne deltage og bidrage med løsning og drøftelse af konkrete finansielle problemstillinger i en virksomhed

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansiering
Prøveform
Skriftlig
3 timers eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinance
ModulkodeBA-EJ-18-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes første gang efteråret 2019
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Peter Lynggaard: Investering og finansiering, DJØF forlag, seneste udgave