Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at give en grundlæggende introduktion til en række centrale økonomiske problemstillinger. Forståelsen af de økonomiske problemstillinger bliver gennemgået på tre aggregrede niveauer, hvilket omfatter det overordnede økonomiske system, det industrielle syn og virksomhedssynet. Alle med relation til relevante juridiske discipliner.

Det første niveau omhandler en grundlæggende forståelse af det samfundsøkonomiske system, hvori indgår centrale elementer som BPN, økonomisk vækst, inflation, rente og arbejdsløshed.

Det andet niveau omfatter industriøkonomi, hvor den studerende på grundlæggende måde skal forstå det økonomi- ske rationale i, hvordan virksomhedens grundlæggende beslutninger træffes vedrørende maksimering af profit og konsekvenserne heraf for samfundet. Inden for industriøkonomi vil dette blive analyseret under forskellige markedsformer, henholdsvis monopol og oligopol. Tyngden i gennemgangen vil ligge på den strategiske adfærd. I den forbindelse særligt, hvordan konkurrenceretten sætter begrænsninger for virksomhedens handlemuligheder dels i forhold til egne strategier og samspillet med andre virksomheder.

På det tredje niveau omhandler modulet også en driftsøkonomisk tilgang, hvor markedsefterspørgslen, markedsudbuddet og markedsligevægten under fuldkommen konkurrence udledes ud fra antagelser omkring husholdningernes og virksomhedernes adfærd.

Læringsmål

Viden

 • Centrale samfundsøkonomiske begreber, teorier, modeller og perspektiver set i forhold til det samfundsøkonomiske system og de generelle økonomiske politikkers virkefelter i dansk og international økonomi samt deres betydning for virksomheden
 • Centrale teorier og modeller inden for industriøkonomi
 • Antagelserne bag fuldkommen konkurrence samt efficiencen af den tilhørende markedsligevægt inden for driftsøkonomien
 • Identificere og eksemplificere driftsøkonomiske problemstillinger relateret til markedsimperfektioner
 • Teorier, modeller og analyseredskaber med særlig henblik på strategi og organisationsanalyse

Færdigheder

 • Reflektere over de samfundsøkonomiske teoriernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Identificere og sammenligne relevante teorier og modeller inden for industriøkonomien, hvor den studerende skal kunne identificere og sammenligne relevant teori-, model- og begrebsapparat. Den studerende skal også kunne vurdere industriøkonomiske modellers forudsætninger i relation til relevante cases
 • Vurdere efficiencen samt effekterne af beskatning
 • Analysere problemstillinger relateret til markedsimperfektioner
 • Anvende teorier, modeller og analyseredskaber på specifikke problemstillinger inden for strategi og organisationsanalyse

Kompetencer

 • Analysere og reflektere over, hvordan grundlæggende samfundsøkonomiske begreber og teorier gør det muligt at forstå samfundsmæssige problemstillinger
 • Grafisk analyserer prisdannelsen under andre former for ufuldstændig konkurrence (duopol, monopolistisk konkurrence)
 • Analysere prisdannelse på faktormarkeder
 • Identificere driftsøkonomiske problemstillinger
 • Argumentere for anvendelse af driftsøonomisk teori på eksempler og praktiske problemstillinger
 • Argumentere for anvendelse af teorier, modeller og analyseredskaber på strategiske problemstillinger og organisationsanalyse

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen, dog er det en betingelse for at gå til eksamen at modulet Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I på 1. semester er bestået.

Prøver

Prøvens navnDriftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Economics, Industrial Economics and National Economics II
ModulkodeBA-EJ-18-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Vidar Ringstad: Makroøkonomi og norsk stabiliseringspolitikk, seneste udgave