Formueret II

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen, dog anbefales det at undervisningen i Formueret I er fulgt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret II består fagelementerne Køberet og Obligationsret I.

Køberet: At sætte de studerende i stand til at identificere og løse køberetlige problemstillinger.

Faget indeholder de væsentligste køberetlige problemstillinger.

Obligationsret I: At sætte de studerende i stand til at identificere og løse obligationsretlige problemstillinger.

Faget indeholder en række grundliggende obligationsretlige problemstillinger knyttet til kontraktsforhold.

Læringsmål

Viden

 • Køberetlige begreber og grundelementer og videnskabelige problemstillinger
 • Sondringen mellem handelskøb, forbrugerkøb og civilkøb
 • Misligholdelsestyper i købsaftaler
 • Misligholdelsesbeføjelser i køb
 • Misligholdelsesbeføjelsernes bortfald
 • Obligationsretlige begreber og videnskabelige problemstillinger
 • Den almindelige obligationsrets principper og samspillet mellem disse og den specielle obligationsret
 • Den obligationsretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler og tvister
 • Obligationsretlig argumentation og aftalefortolkning
 • Betingelser for anvendelse af obligationsrettens misligholdelsesbeføjelser: naturalopfyldelse, ophævelse og erstatning i kontrakt (herunder sondringen mellem positiv opfyldelsesinteresse og negativ kontraktinteresse)
 • Indgåelse og fortolkning af aftaler om misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser

Færdigheder

 • Identificere det retlige indhold af en køberetlig tvist og beskrive denne i en køberetlig terminologi
 • Anvende købelovens bestemmelser korrekt på køberetlige tvister
 • Afgøre en konkret problemstilling ved anvendelse af købelovens bestemmelser og andre relevante retskilder
 • Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i obligationsretlig terminologi
 • Anvende den almindelige obligationsrets principper i samspil med den specielle obligationsret, herunder blandt andet i samspil med køberetten
 • Afgøre hvornår der foreligger misligholdelse i en konkret situation
 • Afgøre hvilke misligholdelsesbeføjelser, der finder anvendelse i en konkret situation

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på køberetlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til køberettens regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om køberetlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til obligationsretlige regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt obligationsretlig terminologi
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Online vejledning

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret II
Prøveform
Skriftlig
48 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler: Alle
• Internetadgang: Tilladt
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPrivate Law II
ModulkodeBA-EJ-18-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Mads Bryde Andersen, Obligationsret I, seneste udgave, hele bogen med enkelte undtagelser

 • Edlund et al, Købsretten, seneste udgave, hele bogen med enkelte undtagelser

 • Neumann, Internationale Løsøreaftaler, seneste udgave, hele bogen, undtagen kapitler om international privatret