Formueret I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret I består af fagelementerne Aftaleret og Erstatningsret.

Aftaleret: De studerende skal opnå grundige, grundlæggende færdigheder i aftaleret og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. De skal endvidere have en forståelse for aftalerettens helt grundlæggende betydning for næsten al juridisk regulering.

Faget indeholder indgåelse, fortolkning og ugyldighed af kontrakter samt fortolkning af disse.

Erstatningsret: De studerende skal opnå grundige, grundlæggende færdigheder i erstatningsret og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. De skal endvidere have en forståelse for erstatningsrettens helt grundlæggende betydning for næsten al juridisk regulering.

Faget indeholder de grundlæggende betingelser for erstatningsansvar samt særlige erstatningsretlige emneområder vedrørende bl.a. børn, arbejdsgivere og færdsel.

Læringsmål

Viden

 • Grundlæggende elementer og tankegange i aftaleretten
 • Regler og principper for aftaleindgåelse
 • Lovbestemte og ulovbestemte gyldighedsregler inden for formueretten
 • Formuerettens fuldmagtsregler
 • Fortolkning af aftaler
 • Grundlæggende elementer og tankegange i erstatningsretten
 • Regler og praksis om erstatning uden for kontraktforhold
 • Betingelser der skal opfyldes, for at skadevolder bliver ansvarlig for en skade
 • Betingelser for at blive ansvarlig for andres fejl
 • Virkningen af skadelidtes egen skyld

Færdigheder

 • Formulere sig klart og velstruktureret om aftaleretlige spørgsmål
 • Anvende korrekt juridisk terminologi
 • Redegøre for indholdet af aftaleretlige regler
 • Identificere aftaleretlige problemer og anvende aftaleretlige regler på konkrete tilfælde
 • Formulere sig klart og velstruktureret om erstatningsretlige spørgsmål
 • Anvende korrekt juridisk terminologi
 • Redegøre for indholdet af erstatningsretlige regler
 • Identificere erstatningsretlige problemer og anvende erstatningsretlige regler på konkrete tilfælde

Kompetencer

 • Identificere aftaleretlige problemer
 • Kvalificere aftaleretlige problemer
 • Begrunde den juridiske løsning af aftaleretlige spørgsmål
 • Identificere erstatningsretlige problemer
 • Kvalificere erstatningsretlige problemer
 • Begrunde den juridiske løsning af erstatningsretlige spørgsmål

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Holdundervisniger
 • Studenterinstruktioner

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 540 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret I
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnFormueret I
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med Formueret I for jura, 1. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelPrivate Law I
ModulkodeBA-EJ-18-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, Djøf Forlag, seneste udgave
 • Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, Djøf Forlag, seneste udgave, kapitel 1-9, kapitel 12, kapitel 13, afsnit 1-3.2 og kapitel 15-18