Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Bachelorprojektet må udarbejdes som et erhvervsøkonomisk eller juridisk projekt
 • Den studerende skal opnå grundlæggende kendskab til fagets terminologi og metode
 • Den studerende skal i et skriftligt bachelorprojekt og en mundtlig projekteksamen demonstrere kendskab til og evne til selvstændigt at bruge fagets metoder samt viden og kompetencer inden for det felt, den studerende vælger at belyse
 • En række faglige krav til et bachelorprojektet følger af det valgte områdes fag

Læringsmål

Viden

 • Selvstændigt at udarbejde en fagligt funderet præsentation af fagområdet

Færdigheder

 • Selvstændigt afgrænse, beskrive og analysere et erhvervsøkonomisk eller juridisk emne
 • Selvstændigt finde, anvende og prioritere kildemateriale under hensyn til det valgte fagområdes karakter
 • Selvstændigt udarbejde en fagligt funderet præsentation af juridisk stof, i almindelighed en præsentation af gældende ret på et afgrænset retsområde
 • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde og påtage sig ansvar herfor
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og at kunne finde løsningsmodeller

Kompetencer

 • Afgrænse, strukturere og præsentere et fagområde i et præcist sprog med korrekt anvendelse af fagdisciplinens terminologi
 • Præsentere alt relevant kildemateriale i en logisk struktureret form og analysere og vurdere værdien af de enkelte kilder samt grundlaget for at drage konklusioner
 • Reflektere over det faglige grundlag for løsninger eller nye løsninger på områdets problemstillinger
 • Selvstændigt formidle faglig viden, herunder vise kompetence til faglig dialog med såvel videnskabeligt kyndige, praktisk-fagligt udøvende og ikke-fagligt kyndige
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • En vejleder tildeles til hvert projekt. For information om vejledningens omfang, henvises der til Retningslinjerne for Projekter, som er tilgængelig på Moodle

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Et bachelorprojekt udarbejdet på dansk skal indeholde et resumé på engelsk på mindst 1 side og højst 2 sider. Hvis projektet er udarbejdet på engelsk, skal resumeet være på dansk.

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerBachelorprojektet må medbringes til den mundtlige eksamen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Den studerende skal demonstrere kompetencer på baggrund af viden og færdigheder, der eksamineres ved en projekteksamen. Et juridisk bachelorprojekt er imidlertid ikke et fag, og en række faglige krav til projektet følger af det valgte områdes fag.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Thesis in Law
ModulkodeBA-EJ-18-17
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet