Forvaltningsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundlæggende færdigheder i den almindelige forvaltningsret og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. Den studerende skal opnå overblik over statsorganernes opbygning og funktion (lovgivende, udøvende og dømmende myndighed).

Forvaltningsmyndigheders opbygning, relevante retskilder, kompetenceforhold, sagsbehandlingsregler, hjemmel og andre indholdsmæssige grundsætninger, prøvelses- og tilsynsmuligheder og tilbagekaldelse, samt statsorganernes opbygning og funktion.

Læringsmål

Viden

 • Statsorganernes opbygning og funktion, jf. grundlovens § 3
 • Denalmindelige forvaltningsrets begreber, retskilder og videnskabelige problemstillinger
 • Forvaltningsorganers (herunder kommunale organers) funktioner, organisation og opbygning
 • Betydning af forskellige organiseringer og kompetencefordeling, herunder det kommunale styrel-sessystem i grundtræk (organisationen, opbygning mv.)
 • Forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og de indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelser
 • Prøvelsessystemerne ved rekurs, ombudsmanden, kommunaltilsyn og domstolene

Færdigheder

 • Afgøre og vurdere forvaltningsretlige spørgsmål
 • Redegøre for forvaltningsretlige regler
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Identificere og afgøre om indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelse (hjemmel, magtfordrejning mv.) er iagttaget
 • Afgøre om sagsbehandlingsregler konkret er overtrådt og angive relevante argumenter af betydning for vurderingen heraf samt de retlige følger
 • Afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af forvaltningsregler
 • Redegøre for relevante prøvelsesmuligheder

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på forvaltningsretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til forvaltningsretlige
 • Formulere sig klart og velstruktureret om forvaltningsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi
 • Fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret i forvaltningsret
 • Give et kvalificeret bud på, hvordan relevante prøvelsesorganer vil afgøre konkrete sager

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Holdøvelser
 • Cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltningsret
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulet er samlæst med Statskundskab

Fakta om modulet

Engelsk titelAdministrative Law
ModulkodeBA-EJ-18-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulet udbydes første gang foråret 2020
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Sten Bønsing: Forvaltningsret - lærebog for statskundskab, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave