Juridisk metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundlæggende kendskab til den juridiske terminologi og metode.

Juridisk metode, grundlæggende forståelse af den juridiske beslutningsproces, herunder gyldige kilder og elementær forståelse af hensyn og kriterier, samt grundlæggende kildesøgning.

Læringsmål

Viden

 • Juridisk metode på grundlæggende niveau
 • Grundlæggende retskildeteori
 • Fremherskende fortolkningsmetoder
 • Juridisk metodes alogiske karakter
 • Betydningen af retsområdernes værdigrundlag
 • Forskellig vægtning af retskildematerialer
 • Grundlæggende juridisk argumentation

Færdigheder

 • Redegøre for metodisk terminologi
 • Søge retskildemateriale
 • Tolke retskildemateriale
 • Vægte og afveje retskildemateriale og hensyn
 • Redegøre for grundlaget for den retlige beslutning

Kompetencer

 • Grundlæggende redegøre for metodiske tilgange til løsning af retlige problemstillinger
 • Identificere og kvalificere retligt relevante fakta
 • Søge retskildemateriale metodisk til brug for løsningen, herunder at kortlægge, analysere og vurdere skrevne retsregler, retsafgørelser mv.
 • Redegøre for retslitteraturens betydning, analysere og vurdere en juridisk argumentation
 • Med støtte i den grundlæggende metodiske viden senere at udvikle kompetencer til dybere analyser af retsskabelsen, retsvidenskabelig erkendelse og retlige løsningsmodeller af enhver problemstilling

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnJuridisk metode
Prøveform
Skriftlig
2 timers kortsvarsprøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med Juridisk Metode for jura, 1. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal Methodology
ModulkodeBA-EJ-18-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Carsten Munk- Hansen: Den juridiske løsning. Introduktion til juridisk metode. Jurist- og Økonomforbundets forlag, seneste udgave.